Projekt Společně po nové cestě
Sem vložte podnadpis

Záchrana kostelů sv. Máří Magdalény v Bartošovicích a sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici je součástí projektu "Společně po nové cestě", který se zaměřuje na oživení obce Bartošovice v Orlických horách a na vytvoření nových míst, která by jednak nabídla příjemné trávení volného času turistům a návštěvníkům těchto míst, ale zároveň by je přirozenou formou seznámila s pohnutou historií tohoto místa (vysídlení původních německých obyvatel, pomalý zánik za komunistického režimu) a s kulturním a historickým významem zde zachovaných památek.

Toho chceme dosáhnout ve spolupráci s německými partnery, to je s těmi, kteří zde žili nebo s jejich potomky. Turistům z ČR, Německa i sousedního Polska bychom tak nabídli prožití příběhu zkázy a obnovy této krásné části Orlických hor, ale i místo k relaxaci, meditaci a odpočinku a také edukativní expozice tematicky propojené s bohatou, dramatickou historií a dědictvím regionu. V neposlední řadě je cílem projektu přispět k obnově a oživení místních kulturních památek a doplnit síť pěších a cyklistických stezek v regionu.

Projekt je situován do obce Bartošovice v Orl.h. a propojuje dvě její části, vzdálené od sebe několik kilometrů. Cílem projektu je vytvořit naučnou stezku a zajímavou náplň, která  začíná na nově budovaném dětakém hřišti v centru obce a dále povede turisty (pěší i cyklisty) ke  kostelu sv. Máří Magdalény v Bartošovicích v Orl.h., k chráněným dílnám Kopeček, orlickohorskou přírodou, výhledem na sousední polskou stranu a  pak ke kostelu sv. Jana Nepomuckého  na Vrchní Orlici (část obce Bartošovice v Orl.h., původně samostatná ves, jež zanikla po vysídlení po druhé světové válce).

Partnery projektu jsou Obec Bartošovice v Orlických horách, Sdružení Neratov, Římskokatolická farnost Neratov, Muzeum turistiky, řemesel a zimních sportů Deštné v O.h., Komunita Chemin neuf a německý partner.

Projekt podporují: Česko-německý fond budoucnosti, fy Alza a Isolit- Bravo


Partneři projektu