Kazatelna
Sem vložte podnadpis


Raně rokoková kazatelna na evangelijní straně kostela sv. Maří Magdaleny je dokladem kvalitní uměleckořezbářské a truhlářské práce z druhé poloviny 18.století. Autor díla není znám. Soudkovité řečniště je přístupné po schodišti ze sakristie. Konzola s andílky nesoucí řečniště, propojovací deska ke stříšce i stříška jsou bohatě zdobeny. Vnitřní strana řečniště je bez výzdoby. Po obvodu kazatelny jsou umístěny reliéfy s námětem čtyř evangelistů: Matouš s andělem, Marek se lvem, Lukáš s býkem a Jan s orlem. Na spodní ploše stříšky se nachází holubice Ducha sv. v okruhu zlacených paprsků. Z vrcholu stříšky se vysoko zvedají stříbřené oblaky, na jejichž vrcholu jsou umístěny desky desatera.

Provedený odborný restaurátorský průzkum odhalil špatný stav této památky. Dílo je ohroženo především působením aktivního dřevokazného hmyzu. Některé části dřevěných prvků chybí. Vlivem vzlínající vlhkosti došlo k poškození schodiště hnilobou, lze předpokládat i výskyt dřevokazné houby. Památka je poškozena i působením atmosférických nečistot. Nevhodný stav památky je nutno neodkladně řešit, neboť stěžejní části díla se ocitají na hraně svého fyzického přežití. Restaurátorský projekt je zpracován. Veškeré prováděné technologické postupy a použité materiály budou respektovat originál v dochovaném a doloženém uměleckořemeslném zpracování. Zajistí tak životnost kulturní památky v původní podobě a kráse. Veškerá zjištění, jakož i průběh restaurátorských prací budou průběžně konzultovány se zástupce Římskokatolické farnosti Neratov, vlastníkem památky a s NPÚ ÚOP v Josefově.