Sousoší Kalvárie
Sem vložte podnadpis


V presbytáři kostela sv. Maří Magdaleny na jižním břevně vítězného oblouku je umístěna další hodnotná památka tohoto chrámu - Sousoší Kalvárie. Autorem je neznámý řezbář pobraunovského směru se znatelným vlivem řezbářské rodiny Pacáků. Dílo pochází z poloviny 18.století, drobné sousoší Oplakávání Krista a hlava anděla při břevnu kříže z 19.století.

Na kříži, který je zdoben zlaceným dekorem, spočívá tělo Krista. Je zakryto zlacenou bederní rouškou. Po levé straně kříže vzhlíží k Synu Božímu matka Panna Marie s výrazem utrpení ve tváři. Sv. Jan Evangelista na pravé straně sklání oči k zemi.

Odborný restaurátorský průzkum odhalil velmi neuspokojivý stav této kulturní památky. Nejvíce ohrožená je oltářní menza, na které sousoší spočívá. Podrobná vizuální prohlídka i sondážní zjištění odhalila problémy s hnilobou vzhledem k vysoké vlhkosti v kostele. Hrozí tak nebezpečí samovolné destrukce. Hlava Matky Boží a podstavec sochy sv. Jana jsou poškozeny výraznou trhlinou. Zásadním problémem celého díla je napadení dřevní hmoty stále aktivním dřevokazným hmyzem. Památka je zanesena výraznými atmosférickými nečistotami a porušena je většina povrchové úpravy díla. Stěžejní části díla se tak ocitají na hraně svého fyzického přežití.

Zpracovaný restaurátorský projekt obsahuje nejen postup a výsledky provedeného odborného průzkumu ale i podrobný návrh na odstranění nežádoucího stavu. Bude respektovat originál v dochovaném a doloženém uměleckořemeslném zpracování. Veškerá zjištění, jakož i průběh restaurátorských prací budou průběžně konzultovány se zástupce Římskokatolické farnosti Neratov, vlastníkem památky a s NPÚ ÚOP v Josefově.