Oltář českých patronů
Sem vložte podnadpis


Oltář českých patronů v kostele sv.Máří Magdalény v Bartošovicích v Orlických horách, který je zapsaný jako kulturní památka, tvoří kombinaci figurální olejomalby na plátně a dekorativní a figurální dřevořezby. Autorem je žamberecký řezbář Alexius Czyliak. Dílo vzniklo ve druhé polovině 18.století.

Oltářní deska, provedená v mimořádné kvalitě, má tvar korunované české orlice, na jejíž hrudi se nachází deset centrálně rozmístěných kruhových medailonů s vyobrazením českých patronů. Jednotlivé medailony zobrazují: sv. Jana Nepomuckého s knihou a lebkou, sv. Prokopa s ďáblem na řetězu u nohou, sv. Cyrila s Metodějem, sv, Víta v hermelínovém plášti s knihou a kohoutem, sv, Kosmu a Damiána,

sv. Ivana v řeholním rouchu s kapucí, knihou a křížem v ruce,

sv. Ludmilu se šátkem kolem krku a palmovou ratolestí v ruce,

sv. Norberta držícího monstranci, sv. Zikmunda v královském rouchu se žezlem, sv. Vojtěcha s berlou a veslem. Střední největší medailon zachycuje sv. Václava. Kníže je zobrazen jako mladý muž ve zbroji,

s knížecí korunou na hlavě, držící kopí a štít se svatováclavskou orlicí. Nad pozlacenou českou orlicí se nachází reliéf se staroboleslavským Palladiem. Na levé straně oltáře přidržuje postava štít s nápisem FLORES APPARU ERUNT ("KVĚTY SE BUDOU OBJEVOVAT"). Na pravé straně štít s nápisem IN TERRA NOSTRA ("V NAŠÍ ZEMI").

Odborníky provedený průzkum této kulturní památky odhalil její současný špatný stav. Kromě vizuálních prohlídek byla provedena sondáž a fotodokumentace. Zásadním problémem památky je vlhkost v kostele a stále aktivní dřevokazný hmyz. Stěžejní části díla se ocitají na hraně svého fyzického přežití. V současné době je zpracován restaurátorský projekt, který navrhuje postupy jednak nutné záchrany, a dále čištění, oprav, obnovení povrchů a závěrečnou konzervaci. Navrhované řešení a veškeré restaurátorské práce budou průběžně konzultovány s příslušným zástupcem vlastníka, což je Římskokatolická farnost Neratov a NPÚ ÚOP v Josefově. Zajistí životnost kulturní památky v plném rozsahu a ukáže jí v původní podobě a kráse.

Vložte svůj text...