Sem vložte podnadpis

Oltář Panny Marie Růžencové

Na levé straně lodi kostela sv.Máří Magdalény v Bartošovicích v Orlických horách se pod vítězným obloukem jako protějšek k oltáři českých patronů nachází oltář Panny Marie Růžencové. Dílo vzniklo ve druhé polovině 18.století a předpokládá se, že jeho autorem je žamberecký řezbář Alexius Czyliak. Jedná se o kombinaci zlacené a stříbřené dekorativní a figurální dřevořezby s figurální olejomalbou na plechu.

Oltář Panny Marie Růžencové je rovněž zapsán jako kulturní památka.

Na středu tabernáklu z kulovité nádoby vyrůstá kruhovitá oltářní deska v podobě růže. Uprostřed desky se nalézá kruhový obraz Panny Marie. Kolem něj se nachází dvanáct kruhových medailonů s vyobrazením růží. Na vnitřním obvodu oltáře jsou umístěny další kruhové medailony, znázorňující růžencová tajemství, a to růžence radostného a slavného. Na svatostánku po stranách kulovité nádoby stojí dva andílci, levý drží konvici, pravý drží rýč. Nad oltářní deskou v bohatě zdobeném rámu je umístěn nápis ROSA MYSTICA, na vrcholu oltáře monogram PM rámovaný obláčky a paprsky s hlavami andílků.

Odborníky provedený průzkum této kulturní památky odhalil její současný špatný stav. Kromě vizuálních prohlídek byla provedena sondáž a fotodokumentace. Památka značně utrpěla vlhkostí v kostele a působením dřevokazného hmyzu. Rovněž je patrné poškození požárem v r.1906 a zanesení atmosférickými nečistotami. Stěžejní části díla se ocitají na hraně svého fyzického přežití. V současné době je zpracován restaurátorský projekt, který navrhuje postupy jednak nutné záchrany, a dále čištění, oprav, obnovení povrchů a závěrečnou konzervaci. Navrhované řešení a veškeré restaurátorské práce budou průběžně konzultovány s příslušným zástupcem vlastníka, což je Řimskokatolická farnost Neratov a NPÚ ÚOP v Josefově. Zajistí životnost kulturní památky v plném rozsahu a ukáže jí v původní podobě a kráse.

Vložte svůj text...